Ne jemi PROCON

ProCon Group përdor zhvillimin e komunikimit strategjik për të krijuar brendet dhe për të arritur objektiva biznesore vendimtare

Përparësia dalluese e ProCon Group është struktura organizative – një grup i publicistëve me shumë përvojë vendore dhe ndërkombëtare, që sjell njohuri të specializuara dhe marrëdhënie të mirëfillta me media.

SHËRBIMET

Services (PR)

Punë kreative

Organizim dhe menaxhim i eventeve

Video production

Mbrojtje

PUNËT TONA

ProCon Group bashkëpunon me liderët e tjerë të industrisë, në mënyrë që t’iu
ofrojë klientëve të saj një gamë të gjerë shërbimesh për të qenë sa më efiçiente
dhe të suksesshme.