Procon ka në përbërje të vet njerëz me përvojë të gjatë në prodhimtarinë televizive, filmike dhe të marketingut. Përveç kësaj ne asnjëherë nuk hezitojmë të bashkëpunojmë edhe me emra tjerë të veçuar për kreativitet në këto fusha.

MISS EARTH VIDEO

Scampa Video

KEDS ACADEMY CEREMONY

TOP STUDENTS OF KEDS ACADEMY

KEDS ACADEMY STORY