AVOKIM

 • FUSHATA PËR AVOKIM DHE NGRITJE TË VETËDIJES
 • KËSHILLIM MBI POLITIKAT

MENAXHIMI I BIZNESIT

 • PLAN BIZNESI
 • PROJEKT-PROPOZIME
 • PËRGATITJA E APLIKACIONIT PËR GRANTE

MENAXHIMI I EVENIMENTEVE

 • ORGANIZIMI I NGJARJEVE TË VEÇANTA
 • ORGANIZIMI I KONFERENCAVE PËR MEDIA
 • ORGANIZIMI I LOJËVE SHPËRBLYESE
 • ORGANIZIMI I TRAJNIMEVE

MARKETING

 • IDEJIMI DHE PËRGATITJA E SPOTIT PUBLICITAR
 • “MEDIA PLAN” DHE “MEDIA BUYING”
 • ORGANIZIMI I FUSHATËS PROMOCIONALE
 • BRENDIMI I KOMPANISË
 • STRATEGJIA E MARKETINGUT
 • ZHVILLIMI DHE PËRGATITJA E DOKUMENTARIT

MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

 • EDITORIAL
 • EDITORIAL I SPONZORIZUAR
 • KATALOG
 • MENAXHIMI I KRIZAVE
 • MENAXHIMI I RRJETEVE SOCIALE
 • MONITORIMI I MEDIAVE
 • “NEWSLETTER” (BULETIN/REVISTË)
 • PËRZGJEDHJE E DHURATAVE PËR PARTNERË DHE KLIENTË
 • SLOGAN – LOGO – MOTTO
 • ZHVILLIM I FAQES NË INTERNET – PËRFSHIRË PËRMBAJTJEN

EMËRTIM

 • HULUMTIM I BRENDSHËM
 • HULUMTIM I JASHTËM – RANDOM SAMPLE
 • HULUMTIM ME KLIENTË
 • “MYSTERY SHOPPING”
 • DISEJN / KREATIVITET