AVOKIM

 • FUSHATA PËR AVOKIM DHE NGRITJE TË VETËDIJES
 • KËSHILLIM MBI POLITIKAT

DISEJN

 • DISEJNIM IDENTITETI
 • IDENTITET KORPORATASH
 • BRENDIM
 • DISEJN INTERAKTIV
 • FOTOGRAFI

MENAXHIMI I BIZNESIT

 • PLAN BIZNESI
 • PROJEKT-PROPOZIME
 • PËRGATITJA E APLIKACIONIT PËR GRANTE

VIDEO PRODUCTION

Procon ka në përbërje të vet njerëz me përvojë të gjatë në prodhimtarinë televizive, filmike dhe të marketingut. Përveç kësaj ne asnjëherë nuk hezitojmë të bashkëpunojmë edhe me emra tjerë të veçuar për kreativitet në këto fusha.

MENAXHIMI I EVENIMENTEVE

 • ORGANIZIMI I NGJARJEVE TË VEÇANTA
 • ORGANIZIMI I KONFERENCAVE PËR MEDIA
 • ORGANIZIMI I LOJËVE SHPËRBLYESE
 • ORGANIZIMI I TRAJNIMEVE

MARKETING

 • IDEJIMI DHE PËRGATITJA E SPOTIT PUBLICITAR
 • “MEDIA PLAN” DHE “MEDIA BUYING”
 • ORGANIZIMI I FUSHATËS PROMOCIONALE
 • BRENDIMI I KOMPANISË
 • STRATEGJIA E MARKETINGUT
 • ZHVILLIMI DHE PËRGATITJA E DOKUMENTARIT

MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

 • EDITORIAL
 • EDITORIAL I SPONZORIZUAR
 • KATALOG
 • MENAXHIMI I KRIZAVE
 • MENAXHIMI I RRJETEVE SOCIALE
 • MONITORIMI I MEDIAVE
 • “NEWSLETTER” (BULETIN/REVISTË)
 • PËRZGJEDHJE E DHURATAVE PËR PARTNERË DHE KLIENTË
 • SLOGAN – LOGO – MOTTO
 • ZHVILLIM I FAQES NË INTERNET – PËRFSHIRË PËRMBAJTJEN

EMËRTIM

 • HULUMTIM I BRENDSHËM
 • HULUMTIM I JASHTËM – RANDOM SAMPLE
 • HULUMTIM ME KLIENTË
 • “MYSTERY SHOPPING”
 • DISEJN / KREATIVITET