Scampa
Scampa
Ceremonia e KEDS-it Gjenerata e dytë
Ceremonia e KEDS-it Gjenerata e dytë
Foto nga terreni KEDS
Foto nga terreni KEDS
Albaqeramika
Albaqeramika
HIB Festa e Halloween
HIB Festa e Halloween
Tako Mjeshtrin në shesh
Tako Mjeshtrin në shesh
Majlinda në shkolla
Majlinda në shkolla
Konferenca e EBRD-së
Konferenca e EBRD-së
Hapja e fabrikës LTS
Hapja e fabrikës LTS
Dhurata për fëmijët në Qyshk dhe Fushë Kosovë
Dhurata për fëmijët në Qyshk dhe Fushë Kosovë
Ceremonia e KEDS Academy
Ceremonia e KEDS Academy
Caritas në komuna
Caritas në komuna
22 vjetori i Albaqeramika
22 vjetori i Albaqeramika
KEDS
KEDS
Albaqeramika
Albaqeramika
Scampa
Scampa
German Plast
German Plast