ProCon Group beson në kualitetin e punës që bëhet në mënyrë ekipore.

Nëse keni përvojë në PR, Komunikim Strategjik, Menaxhim dhe Zhvillim Biznesi, dhe njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe dhe angleze, atëherë dërgoni CV në info@procon-ks.com

ProCon Group është një kompani konsulente, me një klientelë vendore dhe ndërkombëtare. Suksesi ynë bazohet në ekipin dhe personat që e përbëjnë atë, prandaj nëse jeni të interesuar t’i bashkoheni një ekipi të suksesshëm, atëherë aplikoni

PC-6career-1654