KEDS

Keds Magazina Festive
Keds Investment book
1janar (1)
cover (1)
Notebook KEDS
Notebook A5 KEDS
Keds Shit
Keds Shirt
Keds Book Investments
Keds Academy Event - Photography ProCon shirt Designs
A4 magazine mockup keds
KEds Magazine 02

Shërbimet e Shpërndarjës së Energjisë Elektrike në Kosovë sh.a. (KEDS) ka ekskluzivitetin e shpërndarjes së energjisë elektrike. KEDS sh.a. është themeluar në vitin 2009, ndërsa ka filluar aktivitetet e saj operative më 8 Maj 2013, kur është ndarë përfundimisht nga KEK sh.a.
KEDS sh.a. është pronë e kompanive prestigjioze turke Çalik Holding dhe Limak.
Për të operuar në mënyrë sa më efikase kompania KEDS është e shpërndarë në 7 distrikte me lokacion në shtatë qytetet kryesore të Kosovës dhe në 30 nëndistrikte, ku përfshihen komunat e vendit.

KEDS është klient i Procon Group LLC që nga viti 2015