German Plast

1Notebook _Front 1
2Notebook back
7Lighter 02
8Lighter back 02
5Folder Back
17Letter
GERMAN PLAST_ID 2016
FlashDrive 01
Pen Front
Pen Back
Case 02
Case 01

German Plast është kompani gjermano-kosovare për prodhimin e tubave të ujësjellësit. E themeluar si rezultat i një investimi gjerman, përkrahur nga banka gjermane për zhvillim KfW, kompania German Plast filloj operimin në vitin 2015 me qendër në Junik. Kompania ofron produktet të një kualiteti të lartë për tregun vendor dhe ndërkombëtar, me makineri të teknologjisë së fundit.

German Plast është klient i Procon Group LLC që nga fillimi.